Voorzichtigheid

“God heeft ieder mens als een vrij wezen geschapen; een mens met een eigen vrije wil. Dit vrije wezen, de mens, heeft God aan zijn eigen leiding toevertrouwd. Deze leiding betekent voor ieder mens dat hij of zij een taak heeft om zijn handelen op een verantwoorde wijze te leiden. De deugd van de voorzichtigheid helpt de mens om goed te handelen en om de goede doelen in zijn leven te blijven zien. De deugd van de voorzichtigheid zetelt in het verstand van ieder mens. Zij bepaalt datgene waarin het doel van iedere menselijk handeling concreet ligt.

Er zijn drie belangrijke terreinen te ontdekken binnen de deugd van de voorzichtigheid, namelijk:
Het beraad, de beslissing, en het bevel.
Het beraad moet het concrete goede ontdekken en bepalen.
Daarna moet in de beslissing het concreet goede om dat te verwerkelijken in het leven, aanvaard worden, via het keuze oordeel. Het bevel is uiteindelijk de uitvoering om alles in het werk te stellen om het goede ook te bereiken.

Dit alles lijkt heel theoretisch, maar wij doen het wel honderden keren per dag, misschien onbewust, maar hopelijk bewust. Een willekeurig voorbeeld zal dit verduidelijken.
Je hebt een vriend, die aan lagerwal is geraakt. Zijn verjaardag nadert en wat moet er gebeuren. Een verjaardag is een goed doel in zich, feest is nooit weg, maar je weet dat je mensen zult ontmoeten die je liever wilt vermijden. Het beraad moet dan duidelijk maken of die verjaardag de moeite waard is (goed genoeg in zich is om ook de nare kant op de koop er bij te nemen.) Er moet een beslissing volgen: ik ga, want……… of ik ga niet, want…….Eenmaal genomen wordt de beslissing omgezet in het bevel, gaan en alles klaar maken wat je nodig hebt om de reis naar je vriend te maken.

Voorzichtigheid, zoals al duidelijk wordt, veronderstelt ook andere deugden. Het beraad dat je voert moet beheerst gevoerd worden en zo, dat altijd het goede doel voor ogen staat en ook gewild is. De beslissing en het bevel moeten ook altijd staan onder de deugd van de liefde en het geduld.

Voorzichtigheid is een mooie deugd die de mens er voor behoedt om domme dingen te doen in het dagelijks leven of dingen die je later graag had teruggedraaid. De voorzichtigheid bouwt zo aan het gezonde en evenwichtige leven van een mens. Door de voorzichtigheid wordt het verstand van ons mensen ook gescherpt om alert te zijn en te blijven en om onze leefwereld niet te verengen tot wat er om ons heen gebeurt.