Inleiding

Er wordt niet veel meer over de deugden gesproken, maar dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is wat deugden ons te bieden hebben. Veel mensen worstelen met de vraag van hoe zij hun leven invulling kunnen geven en waar de grenzen liggen van een gezond en evenwichtig leven.

Laten wij eens de Bijbel ter hand nemen om wat wijzer te worden:

“houdt uw aandacht gevestigd op wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient” (Fil. 4,8).

Naar deze woorden verwijst de Kerk als zij spreekt over de deugden.

Wat is nu een deugd?

Theologisch gezegd: een deugd is een levenshouding, een vaste gesteltenis, om het goede te doen, om in het menselijk leven Gods genade te gebruiken om meer en meer gelijkvormig te worden met Hem.

Anders gezegd: een deugd is een levenshouding, een houding om niet alleen goede daden te doen, maar om ook het beste van zichzelf te geven.

Een deugdzaam mens streeft naar het goede met al zijn krachten. Het is een meewerken ook met de kracht van God (is genade) die aan ieder mens ten volle wordt gegeven. Zij heeft den doel dat wij mensen als gelovigen, God meer en meer een gezicht geven in onze samenleving.

Welke deugden zijn er?

Er zijn goddelijke deugden en menselijke deugden (waaronder de kardinale deugden).

De goddelijke deugden zijn: geloof, hoop en liefde.

Bij menselijke deugden kunnen wij denken aan: goedheid, hulpvaardigheid, eerlijkheid, vriendelijkheid, zachtheid, doorzettingsvermogen, terughoudendheid, wijsheid, inzicht. Een bijzondere groep van de menselijke deugden zijn de kardinale deugden: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid. Rond deze vier kunnen alle andere gegroepeerd worden.

Financiële steun

Dit is ook een site die door de Stichting InterKerk wordt aangeboden. Wilt u Stg. InterKerk steunen dan kan dat o.a. door middel van een gift. U kunt direct een eenmalige gift doen via iDeal.
Kiest u daartoe één van de onderstaande bedragen en klik deze aan:

U wordt vervolgens verwezen naar de pagina van “Veilig betalen met Mollie”, onze Payment Service Provider, en volg de aanwijzingen.

Uw gift kunt ook zelf rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer DE65 37060193 1017834017 (BIC: GENODED1PAX) t.n.v. Stg.
InterKerk, Schiedam.

Stg. InterKerk is gevestigd Singel 198a te
3112 GX Schiedam, tel. 06-34399522. KvK
27184763, BTW-nr.
809009560. Verdere informatie is te vinden op onze website
www.interkerk.nl/anbi